Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


W Brukseli obradował Komitet Ochrony Ludności

W jego posiedzeniach uczestniczą reprezentanci 34 państw europejskich, których zadaniem jest doradzanie Komisji Europejskiej w rozwoju Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Wydarzenie zbiegło się w czasie z wejściem w życie nowej legislacji dot. Mechanizmu, której treść koncentruje się na lepszym przygotowaniu Unii Europejskiej do reagowania na poważne katastrofy naturalne i wynikające z działalności człowieka.

Nowa decyzja wprowadza „rescEU” – dodatkową rezerwę zasobów ratowniczych na szczeblu unijnym, która skoncentruje się m.in. na samolotach i śmigłowcach do gaszenia pożarów lasów, zasobach na potrzeby zdarzeń CBRN czy pod kątem katastrof wymagających zapewnienia pilnej pomocy medycznej.

W decyzji zapisano również dodatkowe korzyści finansowe dla państw udostępniających swoje zasoby do działań międzynarodowych, w tym w ramach Europejskiej Puli Ochrony Ludności. W skład Puli wchodzą również zasoby Państwowej Straży Pożarnej – ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza USAR Poland (z możliwością dysponowania w konfiguracji średniej) oraz 2 moduły pomp wysokiej wydajności.

Nowa legislacja zakłada również utworzenie Unijnej Sieci Wiedzy Ochrony Ludności, która wesprze działania w zakresie szkoleń, ćwiczeń czy upowszechniania wiedzy i zdobytych doświadczeń. Osiągnięte to zostanie za sprawą wzmocnionej współpracy podmiotów  zajmujących  się  ochroną ludności i zarządzaniem katastrofami, włączając w to ośrodki naukowo-badawcze i szkoleniowe.

Rezultatami brukselskiego posiedzenia jest m.in. uzgodnienie przepisów wykonawczych do nowej decyzji Mechanizmu, które pozwolą na zapewnienie lotniczych zasobów gaśniczych „rescEU” jeszcze przed letnim sezonem pożarów lasów w Europie.
Polskiej delegacji przewodniczył st. bryg. Arkadiusz Biskup – zastępca komendanta głównego PSP.

https://www.straz.gov.pl

2019-03-28 07:02:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter