Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Straż Graniczna modernizuje sieć teleinformatyczną

W Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana umowa pomiędzy Strażą Graniczną a firmą Orange Polska S.A. na modernizację sieci teleinformatycznej WAN. Celem inwestycji jest zbudowanie nowoczesnego systemu przesyłania, analizowania i wymiany danych dotyczących ruchu granicznego i funkcjonowania Straży Granicznej.

Umowę podpisali Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz pan Roman Żaroń, reprezentujący firmę Orange Polska S.A. 

Podstawowym elementem modernizacji sieci będzie utworzenie 170 węzłów teleinformatycznych pracujących w jednostkach terenowych Straży Granicznej – przede wszystkim na przejściach granicznych i w oddziałach SG. Serwery obsługujące przejścia graniczne będą miały zapewnioną drugą, oddzielną drogę transmisji zapasowej, co ograniczy wrażliwość systemu na awarie i zakłócenia. 

Całkowita wartość umowy wynosi 21 815 917,06 zł brutto, z czego 70 proc. (ok. 15 300 000 zł) pochodzi z Ustawy Modernizacyjnej. Pozostała kwota - związana z utrzymaniem transmisji - będzie pokryta z budżetu SG.

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl

2019-03-29 07:24:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter