Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Uzgodnienie projektów wymagań dla samochodów pożarniczych

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie komendantów wojewódzkich i zastępców komendantów wojewódzkich PSP oraz przedstawicieli Komendy Głównej PSP, dotyczące uzgodnienia projektów wymagań dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek OSP.

Podczas spotkania uzgodniono między innymi:

- minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym (4x2) kategoria 1: miejska,

- minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym (4x4) kategoria 2: uterenowiona,

- standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP. 

W spotkaniu udział wziął komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który wprowadził zebranych w tematykę spotkania. Dalszej części spotkania przewodniczył zastępca komendanta głównego PSP – nadbryg. Marek Jasiński.
Uzgodnione w trakcie spotkania minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodów, mają zapewnić bezpieczeństwo ratowników oraz warunki skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP, przy jednoczesnym spodziewanym obniżeniu kosztów zakupu takich pojazdów.

Źródło: https://www.straz.gov.pl

2019-04-05 06:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter