Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Wydarzenia 2018

»

Wydarzenia branżowe w 2018 roku:

STYCZEŃ:

12 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Problematyka ochrony zwierząt w kontekście zadań gmin”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/747-problematyka_ochrony_zwierzAt_w_kontekScie_zadaN_gminy

15 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Bezpieczeństwo dostaw wody i działania w sytuacji kryzysowej”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/626-bezpieczeNstwo_dostaw_wody_i_dziaLania_w_sytuacji_kryzysowej

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/624-administracyjna_kara_pieniEZna___od_1_czerwca_2017_roku

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI", http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/zk/formularz_pr10.php

30 stycznia, Warszawa, IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl/

30 stycznia, Warszawa, Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, http://pirbinstytut.pl/index.php/zarzadzanie-kryzysowe-w-polsce-30-01-2018

31 stycznia, Warszawa, Forum Transportu Publicznego, http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-31-01-2018

Luty:

7 lutego, Warszawa, Szkolenie „Ustawa o rzeczach znalezionych – zadania dla powiatów”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/680-ustawa_o_rzeczach_znalezionych_%E2%80%93_zadania_dla_powiatOw  

9-11 lutego, Poznań, SURVIVAL FORCE EXPO 2018 - Targi Wyposażenia Survivalowego i Militarnego, http://www.survivalforce.pl/pl/o_targach/ 

14 lutego, Wrocław, Kongres Pożarnicrwa FIRE/EXPO 2018, http://www.dndproject.com.pl/konferencje/250-rejestracja-kongres-pozarnictwa-fire-2017

15 lutego, Warszawa, XVIII Ogólnopolska konferencja „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2018-1#

20-23 lutego, Gdańsk, XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy, http://edroga.pl/patronaty-wydarzenia/20-23-ii-2018-xv-miedzynarodowy-zimowy-kongres-drogowy-171114695

27 lutego, Bruksela, European Cybersecurity Forum - CYBERSEC Brussels - Dealing with Cyber Disruption, www.cybersecforum.eu

28 lutego, Warszawa, Szkolenie „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja kryzysowa, http://successpoint.pl/zarzadzanie_kryzysowe_szkolenie#zarejestruj-si%C4%99

28 lutego – 1 marca, Kielce, EKOTECH 2018 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, http://www.targikielce.pl/pl/targi-ekologiczne-ochrona-srodowiska-i-gospodarowanie-odpadami,10404,d.htm

MARZEC:

8 marca, Łódź, Ogólnopolska konferencja "Wpływ IoT na branżę zabezpieczeń", https://ebs.evenea.pl/

8-10 marca, Katowice, III Kongres Wyzwań Zdrowotnych http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/iii-kongres-wyzwan-zdrowotnych-juz-w-marcu-2018,23629.html

13-14 marca, Warszawa, VII edycja Smart City Forum, http://smartcityforum.pl/

13-14 marca, Łódź, I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii, https://www.pzu.pl/lab

14-16 marca, Warszawa, CrimeLab 2018 - Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej, http://crimelab.pl/

15-17 marca, Poznań, SALMED 2018 - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego, http://www.salmed.pl/pl/#

16-18 marca, Sosnowiec, EXPOShooting 2018 - Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu, http://www.exposilesia.pl/exposhooting18/1/16/pl/

21-23 marca, Nadarzyn, Warsaw Bus 2018 - Targi Publicznego Transportu Zbiorowego, http://warsawbusexpo.eu/

23 marca, Kraśnik, Krajowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa"

26 marca, Sośnicowice (k. Gliwic), szkolenie pt: „Wybrane aspekty uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu drogowym”, http://www.krksmg.pl

27 marca, Gliwice, konferencja „Dronem w smog”, http://www.krksmg.pl

Kwiecień:

6-7 kwietnia, Bydgoszcz, BHP-BUD 2018 - Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie, https://targi.com/index.php?idp=13&id_imp=tpombhp

9 kwietnia, Warszawa, Konferencja "Bezpieczeństwo imprez masowych. Postępowanie na wypadek ataków terrorystycznych", https://www.instytutpwn.pl/konferencja/terroryzm

10 kwietnia, Warszawa, Kongres Bezpieczeństwa Sieci, http://gigacon.org/event/kbs_waw_18/

12-14 kwietnia, Nadarzyn, ICT Live 2018 – Międzynarodowe Targi i Kongres IT&Mobile, https://warsawexpo.eu/wydarzenie/ict-live/

19-20 kwietnia, Rzeszów, 18 edycja Kongresu Profesjonalistów PR, www.kongresprofesjonalistow.pl  

23-26 kwietnia, Poznań, Securex Poland – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń, http://www.securex.pl/pl/

24-25 kwietnia, Sosnowiec, SilesiaKOMUNIKACJA 2018 - Targi Transportu Publicznego, http://www.exposilesia.pl/silesiakomunikacja

24-26 kwietnia, Poznań, SAWO 2018 - Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, http://sawo.mtp.pl/pl/

26 kwietnia, Warszawa, Konferencja IT w Uczelniach GigaCon, www.gigacon.org

Maj:

8-9 maja, Kielce, Konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, http://targikielce.pl/pl/xxiv-miedzynarodowe-targi-budownictwa-drogowego-autostrada-polska,15593/konferencja-nowoczesna-diagnostyka-i-naprawy-nawierzchni-drogowych,16999.htm

8-10 maja, Kielce, XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm

14-15 maja, Kielce, INNO-TECH EXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii, http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm

16-17 maja, Ostróda, „Bezpieczne Mazury”, http://bezpieczne-mazury.pl/#partners

24 maja, Wrocław, Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych, http://gigacon.org/event/bin_wro_18/

24 maja, Wrocław, Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, http://pirbinstytut.pl/index.php/kooperacja-sluzb-ratunkowych-24-05-2018

CZERWIEC:

5 czerwca, Warszawa, Kongres Monitoringu Wizyjnego, https://floweffect.pl/monitoring/

5-8 czerwca, Poznań, Nauka dla Gospodarki 2018, http://www.itm-polska.pl/pl/

6 czerwca, Warszawa, Big Data, http://gigacon.org/event/bigdata_18/

7-9 czerwca, Kielce, IFRE-EXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych, http://www.targikielce.pl/pl/ifre.htm

7-9 czerwca, Kielce, II Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, http://www.targikielce.pl/pl/work-safety-expo.htm

25-27 czerwca, Gdańsk, BALT-MILITARY-EXPO 2018 - Bałtyckie Targi Militarne, http://baltmilitary.amberexpo.pl/

25-27 czerwca, Gdańsk, RESCUE EXPO 2018 - Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego, http://rescueexpo.amberexpo.pl/title,RESCUE_EXPO,pid,2153.html

LIPIEC:

4 lipca, Warszawa, konferencja "Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych", http://pirbinstytut.pl/index.php/systemy-wspierajace-organizacje-akcji-ratunkowych-4-07-2018

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

31 lipca, Warszawa, Szkolenie "Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, http://frdl.mazowsze.pl/

SIERPIEŃ:

2 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym", http://frdl.mazowsze.pl/pl

17 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych", http://frdl.mazowsze.pl/

28 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Samorządowa i firmowa strona na facebooku bez tajemnic", http://frdl.mazowsze.pl/

30 sierpnia, Warszawa, Forum Transoprtu Publicznego, http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-30-08-2018

Wrzesień:

4-7 września, Kielce, MSPO 2018 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

6 września, Warszawa, Konferencja "Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań", http://successpoint.pl/ochrona-zdrowia-2018-2

11 września, Warszawa, Konferencja "Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem", http://successpoint.pl/obieg_dokumentow2018_2

12 września, Warszawa, 23 seminarium Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo - Współpraca Służb Ratunkowych z Lokalną Administracją Podczas Zdarzeń o Znamionach Katastroficznych, https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=220

12-13 września, Warszawa, FestiwalMarketingu.pl 2018, https://festiwalmarketingu.pl/

20 września, Warszawa, Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych, http://gigacon.org/event/bin_waw_18/

26 września, Warszawa, Konferencja "Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami", http://successpoint.pl/nowoczesna_kancelaria_2018_2

26-28 września, Warszawa, Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej 2018, https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-branzy-komunalnej/

PAŹDZIERNIK:

4-6 października, Kraków, Targi Seniora 2018, http://targiseniora.krakow.pl/pl/edycja-2018.html

8-9 października, Kraków, IV European Cybersecurity Forum - CYBERSEC 2018 w Krakowie

17 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl/index.php/zarzadzanie-kryzysowe-w-polsce-17-10-2018

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl/

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl/pl/transexpo.htm

23-25 października, Poznań, POL-ECO SYSTEM 2018 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, http://www.polecosystem.pl/pl/o_targach_polecosystem/

24 października, Warszawa, Konferencja "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń"

24 października, Kraków, Data Center, http://gigacon.org/event/dc_krk_18/

24-25 października, Lublin, Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic "Granice", https://granice.targi.lublin.pl/

LISTOPAD:

8 listopada, Warszawa, III edycja konferencji Detekcja 2018, http://www.dndproject.com.pl

21 listopada, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, https://www.zpp.pl/artykul/1200-ogolnopolska-konferencja-pcpr-i-oik-21-listopada-br-warszawa

GRUDZIEŃ:

6 grudnia, Łódź, Kongres Pożarnictwa FIRE|ŁÓDŹ 2018, http://dndproject.com.pl

 

6 grudnia, Łódź, Kongres Pożarnictwa FIRE|ŁÓDŹ 2018, http://dndproject.com.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter